ul. Stefana Lewandowskiego 13/1,
70-237 Szczecin

+48 533 559 559
zkrm01@wp.pl

Słownik

Wyszukaj w słowniku pojęcia
Pojęcia Definicje
Cechy rynku nieruchomości

Do podstawowych cech rynku nieruchomości zalicza się: niejednolitość rynku, niedoskonałość, małą elastyczność popytu i podaży, wymóg fachowej obsługi, lokalny charakter rynku, małą efektywność rynku. 

Odsłony: 3427