ul. Stefana Lewandowskiego 13/1,
70-237 Szczecin

+48 533 559 559
zkrm01@wp.pl

Słownik

Wyszukaj w słowniku pojęcia
Pojęcia Definicje
Deweloper

Deweloper budowlany – inwestor, czyli osoba fizyczna lub prawna, która inwestuje w budowę nieruchomości budynkowych (domów mieszkalnych, obiektów biurowych, handlowych, przemysłowych) z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem.

Deweloper kupuje nieruchomość, nadzoruje pełny proces inwestycyjny od fazy projektowania do zakończenia budowy (również rozbudowy lub renowacji), aż po jej sprzedaż bądź wynajem.

Zasady ochrony praw osób nabywających nieruchomość deweloperską reguluje tak zwana ustawa deweloperska (Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego), która ma na celu regulację zasad ochrony praw osób nabywających mieszkanie czy dom, a wobec których deweloper zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości.

Deweloper odpowiada m.in. za:

  • lokalizację, na której powstanie jego inwestycję;
  • przygotowanie projektu, a raczej nadzór nad nim;
  • nadzór budowy i kontrolowanie postępu prac;
  • wykończenie „pod klucz”;
  • sprzedaż mieszkań lub domów.
Odsłony: 1318
Drągowina

Faza rozwoju drzewostanu następująca po tyczkowinie obejmująca pokolenie drzew gatunków lasotwórczych, drzewostan II klasy wieku po kulminacji przyrostu. Faza drągowiny obejmuje lata życia młodego drzewostanu od 35 do 50 lat. W tym okresie kończy się wzmożony przyrost drzew na długości a zaczyna się przyrost na grubości (przyrost wtórny pnia). Drzewostan fazy drągowiny nadaje się na kopalniaki i słupy teletechniczne.

Odsłony: 1334
Działka ewidencyjna

Działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.

Działka ewidencyjna to najmniejsza jednostka powierzchniowa podziału kraju dla celów ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości).

Odsłony: 1423
Dźwigar

Element konstrukcyjny hal, mostów lub wiaduktów, przejmuje obciążenia z płyt lub belek i przenosi je na inne elementy konstrukcyjne np. słupy i ściany, poziomy lub pochyły, płaski lub krzywiznowy, pełnościenny, ażurowy lub kratowy (prętowy), o większej nośności i rozpiętości niż belka, dlatego jego wysokość jest znacznie większa od szerokości. Najczęściej wykonany z żelbetu, stali lub drewna.

Odsłony: 1517