ul. Stefana Lewandowskiego 13/1,
70-237 Szczecin

+48 533 559 559
zkrm01@wp.pl

Aktualizacja wyceny nieruchomości

Wyszukaj w słowniku pojęcia
Pojęcia Definicje
Aktualizacja wyceny nieruchomości

Czynność rzeczoznawcy majątkowego polegająca na ponownym opracowaniu wcześniej sporządzonego operatu szacunkowego przez tego rzeczoznawcę. Aktualizacji dokuje się w związku z:

1.       upływem czasu;

2.       zmianą przeznaczenia nieruchomości;

3.       zmianą poziomu cen transakcyjnych na rynku nieruchomości;

4.       wyłączeniem lub włączeniem warunków ograniczających;

5.       innymi okolicznościami mającymi wpływ na wartość nieruchomości.

Aktualizacji operatu szacunkowego nie można dokonać po upływie 2 lat od daty sporządzenia tego operatu. Jeżeli nastąpiła istotna zmiana stanu nieruchomości, celu wyceny lub zmiana przeznaczenia nieruchomości, nie dokonuje się aktualizację bez względu na datę sporządzenia wyceny. W takich przypadkach dokonuje się ponownego sporządzenia operatu szacunkowego.

Aktualizacja operatu szacunkowego nie jest tożsama z potwierdzeniem aktualności operatu szacunkowego.

Odsłony: 2028