ul. Stefana Lewandowskiego 13/1,
70-237 Szczecin

+48 533 559 559
zkrm01@wp.pl

Budowa

Wyszukaj w słowniku pojęcia
Pojęcia Definicje
Budowa

Należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego. Potocznie - budowa nowego obiektu, a także teren na którym prowadzone są roboty budowlane.

Odsłony: 1319