ul. Stefana Lewandowskiego 13/1,
70-237 Szczecin

+48 533 559 559
zkrm01@wp.pl

Drągowina

Wyszukaj w słowniku pojęcia
Pojęcia Definicje
Drągowina

Faza rozwoju drzewostanu następująca po tyczkowinie obejmująca pokolenie drzew gatunków lasotwórczych, drzewostan II klasy wieku po kulminacji przyrostu. Faza drągowiny obejmuje lata życia młodego drzewostanu od 35 do 50 lat. W tym okresie kończy się wzmożony przyrost drzew na długości a zaczyna się przyrost na grubości (przyrost wtórny pnia). Drzewostan fazy drągowiny nadaje się na kopalniaki i słupy teletechniczne.

Odsłony: 1333