ul. Stefana Lewandowskiego 13/1,
70-237 Szczecin

+48 533 559 559
zkrm01@wp.pl

Oferta

Każda wycena nieruchomości sporządzana jest dla ściśle określonego CELU WYCENY (link). Określenie celu wyceny następuje poprzez wskazanie przeznaczenia dla jakiego operat szacunkowy został opracowany i w jakim wyłącznie może być wykorzystany. O celu wyceny decyduje zamawiający i wynika on z jego konkretnej potrzeby.

 

Świadczymy usługi w zakresie wyceny:

- nieruchomości lokalowych: lokali mieszkalnych i lokali użytkowych;

- nieruchomości gruntowych niezabudowanych: działek gruntu (budowlanych, rekreacyjnych i inwestycyjnych), gruntów rolnych, gruntów leśnych;

- nieruchomości gruntowych zabudowanych (nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym, budynków gospodarczych, nieruchomości komercyjnych: lokali handlowych, lokali biurowych, lokali użytkowych, hal magazynowych oraz nieruchomości przemysłowych: budynków przemysłowych, budynków warsztatowych, hal produkcyjnych, budynków gospodarczych, budynków biurowych i magazynowych);

- części składowych nieruchomości;

- nieruchomości budynkowych (budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności);

- ograniczonych praw rzeczowych oraz zobowiązaniowych: spółdzielczych własnościowych praw do lokalu, służebności, użytkowania, dożywocia.

 

Ponadto oferujemy:

- sprzorządzanie kosztorysów  remontowo-budowalnych (do banku na potrzeby kredytu lub kosztorysy dla firm ubezpieczeniowych) oraz inwentaryzacji;

- wycenę nieruchomości zabytkowych;

- wycenę nakładów poniesionych na nieruchomości;

- analizy rynku nieruchomości (badanie poziomu cen i czynszów dla powierzchni komercyjnych oraz mieszkalnych, badanie   poziomu stawek dzierżawnych gruntów, badanie trendów rynkowych);

- analizy opłacalności inwestycji dla indywidualnych potrzeb inwestora;

- analizy skutków uchwalenia lub zmiany planów miejscowych;

- doradztwo w zakresie rynku nieruchomości.

 

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego zależy między innymi od:

- celu i zakresu wyceny,

- rodzaju nieruchomości i jego części składowych,

- uwarunkowań prawnych,

- unikalności nieruchomości,

- liczby składników nieruchomości,

- miejsca realizacji wyceny,

- terminu realizacji wyceny,

- dodatkowych opłat związanych np. z pozyskaniem dokumentów niezbędnych do wyceny.

 

W związku z powyższym koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta.