ul. Stefana Lewandowskiego 13/1, 70-237 Szczecin

zkrm01@wp.pl

+48 533 559 559

O nas

Zachodniopomorska Kancelaria Rzeczoznawstwa Majątkowego została założona przez Adama Korczaka – absolwenta Uniwersytetu Szczecińskiego a także Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, członka Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zrzeszonej w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie, posiadającego uprawnienia zawodowe Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie szacowania nieruchomości o numerze 6891 oraz ukończone specjalistyczne szkolenia, w tym m.in.: wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności Związku Banków Polskich, wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo-podatkowych, problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, zagadnienia warsztatowe dotyczące określania wartości szkód i wynagrodzeń, wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw oraz wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych. Każda wycena sporządzana jest zgodnie z etyką zawodową, obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi oraz poprzedzona jest wnikliwą analizą rynku, dostępnych dokumentacji, jak również oględzinami przedmiotu wyceny.

 

Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi związane z procesem wyceny majątku, a także staranność, zaangażowanie oraz najwyższy poziom oferowanych usług. Dzięki wysokim standardom obsługi, doświadczeniu i kierowaniu się etyką zawodową oferujemy swoim klientom pewność starannego oszacowania wartości ich majątku. W swoich działaniach kierujemy się bezstronnością, przestrzegamy zasady tajemnicy zawodowej i poufności w relacjach z klientem. Proces szacowania wartości poprzedzony jest każdorazowo wizją lokalną, wnikliwą analizą rynku, oceną zużycia technicznego, funkcjonalnego i środowiskowego oraz pomiarami inwentaryzacyjnymi wzbogaconymi dokumentacją fotograficzną. Każdy operat szacunkowy spełnia wymogi formalne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawne i standardy zawodowe, charakteryzując się również dużą estetyką i czytelnością.


Zajmujemy się wyceną nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych o różnym przeznaczeniu: mieszkalnym, komercyjnym, przemysłowym, rolnym i leśnym, nieruchomości specjalistycznych, ograniczonych praw rzeczowych, przedsiębiorstw, sporządzamy analizy i ekspertyzy dotyczące nieruchomości oraz wyceniamy przedsiębiorstwa i spółki.

 

Opinie o wartości nieruchomości mogą być wykorzystywane do różnych celów, a w szczególności do sprzedaży, zabezpieczenia kredytów bankowych, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat adiacenckich, opłat i ustalania odszkodowań w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, podatków od spadków i darowizn, opłat cywilno prawnych, ustanowienia służebności, wniesienia aportu, nakładów na nieruchomości, zniesienia współwłasności i wielu innych.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

© 2023 Rzeczoznawca Zachodniopomorskie Adam Korczak. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin