ul. Stefana Lewandowskiego 13/1, 70-237 Szczecin

zkrm01@wp.pl

+48 533 559 559

Oferta – wycena nieruchomości

Każda wycena nieruchomości sporządzana jest dla ściśle określonego CELU WYCENY. Określenie celu wyceny następuje poprzez wskazanie przeznaczenia dla jakiego operat szacunkowy został opracowany i w jakim wyłącznie może być wykorzystany. O celu wyceny decyduje zamawiający i wynika on z jego konkretnej potrzeby.

 


Świadczymy usługi w zakresie wyceny:

nieruchomości lokalowych: lokali mieszkalnych i lokali użytkowych;

nieruchomości gruntowych niezabudowanych: działek gruntu (budowlanych, rekreacyjnych i inwestycyjnych), gruntów rolnych, gruntów leśnych;

nieruchomości gruntowych zabudowanych (nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym, budynków gospodarczych, nieruchomości komercyjnych: lokali handlowych, lokali biurowych, lokali użytkowych, hal magazynowych oraz nieruchomości przemysłowych: budynków przemysłowych, budynków warsztatowych, hal produkcyjnych, budynków gospodarczych, budynków biurowych i magazynowych);

części składowych nieruchomości;

nieruchomości budynkowych (budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności);

ograniczonych praw rzeczowych oraz zobowiązaniowych: spółdzielczych własnościowych praw do lokalu, służebności, użytkowania, dożywocia.

Ponadto oferujemy:

– sporządzanie kosztorysów  remontowo-budowalnych (do banku na potrzeby kredytu lub kosztorysy dla firm ubezpieczeniowych) oraz inwentaryzacji;

– wycenę nieruchomości zabytkowych;

– wycenę nakładów poniesionych na nieruchomości;

– analizy rynku nieruchomości (badanie poziomu cen i czynszów dla powierzchni komercyjnych oraz mieszkalnych, badanie   poziomu stawek dzierżawnych gruntów, badanie trendów rynkowych);

– analizy opłacalności inwestycji dla indywidualnych potrzeb inwestora;

– analizy skutków uchwalenia lub zmiany planów miejscowych;

– doradztwo w zakresie rynku nieruchomości.

 

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego zależy między innymi od:

– celu i zakresu wyceny,

– rodzaju nieruchomości i jego części składowych,

– uwarunkowań prawnych,

– unikalności nieruchomości,

– liczby składników nieruchomości,

– miejsca realizacji wyceny,

– terminu realizacji wyceny,

– dodatkowych opłat związanych np. z pozyskaniem dokumentów niezbędnych do wyceny.

 

W związku z powyższym koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta.


© 2023 Rzeczoznawca Zachodniopomorskie Adam Korczak. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin