ul. Stefana Lewandowskiego 13/1, 70-237 Szczecin

zkrm01@wp.pl

+48 533 559 559

Standardy zawodowe

 

Na podstawie art. 175 ust 1 w związku z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości jedynym standardem zawodowym obowiązującym wszystkich rzeczoznawców majątkowych jest standard zawodowy ogłoszony Komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2010 r.:
Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności.

W skład Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny zalecanych rzeczoznawcom majątkowym do stosowania jako zasady dobrej praktyki zawodowej i dorobek naukowy środowiska (nie ujęte w przepisach prawa), wchodzą obecnie:

Podstawowe:
KSWP – Ogólne reguły postępowania.

Specjalistyczne:
KSWS – Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw,
KSWS – Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych,
KSWS – Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych,
KSWS – Wycena nieruchomości rolnych,
KSWS – Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych.

Noty interpretacyjne:
NI – Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości,
NI – Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości,
NI – Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości.

Tymczasowe Noty Interpretacyjne (TNI) – standardy zawodowe z wydania VIII+ PFSRM pozostających nadal w znacznej mierze aktualnymi:
III.3 Ustalenie stanu prawnego przedmiotu wyceny,
III.4 Zasady ustalania zużycia,
IV.1 Wpływ czynników środowiskowych na wycenę nieruchomości,
V.3 Wycena nieruchomości zabytkowych,
Komentarz do V.3
V.6 Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,
Komentarz do V.6
V.7 Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin,
Komentarz do V.7
V.8 Zasady określania szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i naziemnej,
Komentarz do V.8
VI.1 Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością oraz Komentarz do VI.1.

© 2023 Rzeczoznawca Zachodniopomorskie Adam Korczak. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin