ul. Stefana Lewandowskiego 13/1, 70-237 Szczecin

zkrm01@wp.pl

+48 533 559 559

Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności banku

Dodano: 31 sty 2023

Jednym z celów wyceny nieruchomości jest wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności z którą mamy do czynienia przy udzielaniu kredytu lub pożyczki przez banki, inne podmioty oraz instytucje finansowe. Zabezpieczenie wierzytelności jest nieruchomość stanowiąca ograniczone prawo rzeczowe.

 

Wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego jest podstawowym dokumentem dla wierzyciela, ponieważ określona w operacie szacunkowym wartość nieruchomości decyduje – oprócz zdolności i wiarygodności wnioskodawcy – o ryzyku wierzyciela. Zabezpieczenie wierzytelności w celu uzyskania kredytu jest jednym z najczęściej spotykanych wycen przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

 

Podstawą zabezpieczenia wierzytelności jest wartość rynkowa nieruchomości, którą określa się na dzień wyceny. Zabezpieczenie wierzytelności najczęściej powstaje na okres od 15 do 30 lat, co stanowi ryzyko wierzyciela. Źródłem powstania ryzyka może być nieruchomość, jak i wpływ czynników zewnętrznych takich jak: zmiany zachodzące w otoczeniu i sąsiedztwie nieruchomości, zmiany w otoczeniu prawnym, ekonomicznym bądź politycznym. W związku z tym, wycena nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności musi uwzględniać wszystkie potencjalne możliwe ryzyka związane z obciążeniem nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym.

 

Rzeczoznawca Majątkowy Adam Korczak w imieniu Zachodniopomorskiej Kancelarii Rzeczoznawstwa Majątkowego (ZKRM) brał czynny udział w szkoleniu organizowanym przez Związek Banków Polskich. Szkolenie zakończyło się pozytywnie zdanym egzaminem. Egzamin obejmował 35 pytań, a warunkiem jego zdania było uzyskanie 23 trafnych odpowiedzi (65%). ZWB przekazał do banków listę uczestników, którzy pomyślnie ukończyli egzamin.

 

 

Zapraszamy do współpracy.

© 2023 Rzeczoznawca Zachodniopomorskie Adam Korczak. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin