ul. Stefana Lewandowskiego 13/1, 70-237 Szczecin

zkrm01@wp.pl

+48 533 559 559

Aktualności

Jak odwołać się od wyceny rzeczoznawcy majątkowego

31 sty 2023

Kupując nieruchomość nieodzownym elementem procesu kredytowego jest uzyskanie operatu szacunkowego (opinii rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości). Wycena taka może być dokonana przez Instytucję Finansową udzielającą […]


czytaj więcej

Rozgraniczenie gruntów nieruchomości

31 sty 2023

Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym to jeden z trybów ustalenia przebiegu granic nieruchomości sąsiadujących, w sytuacji zaistnienia sporu o granice pomiędzy właścicielami nieruchomości. Artykuł152 Ustawy […]


czytaj więcej

Umowa o podział nieruchomości quoad usum

31 sty 2023

Umowa o podział nieruchomości quo ad usumCo do zasady, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność kilku osób, wówczas każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej […]


czytaj więcej

Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

31 sty 2023

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami precyzuje opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości na potrzeby której rzeczoznawca majątkowy sporządza wycenę nieruchomości. […]


czytaj więcej

Wszystko co trzeba wiedzieć o warunkach zabudowy

31 sty 2023

Znaczenie decyzji o warunkach zabudowyGminy powinny prowadzić aktywną politykę przestrzenną, a co za tym idzie – w jak największym stopniu obejmować poszczególne nieruchomości miejscowymi planami […]


czytaj więcej

Co można zrobić w przypadku zawieszenia postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy?

31 sty 2023

Decyzja o warunkach zabudowy – terminDecyzja o warunkach zabudowy wymagana jest w przypadku do tych zamierzeń inwestycyjnych, które mają być zrealizowane na gruntach nieobjętych ustaleniami […]


czytaj więcej

Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości

31 sty 2023

Usuwanie drzew z nieruchomości Na wielu nieruchomościach rosną drzewa i krzewy lub tzw. samosiewy. Ich usuwanie odbywa się w ramach dwóch aktów prawnych: w lasach […]


czytaj więcej

Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo-podatkowych

31 sty 2023

Jako rzeczoznawca majątkowy często spotkam się z wyceną nieruchomości dla potrzeb skarbowo-podatkowych, czyli dla „Urzędu Skarbowego”. Klasycznym przykładem takiej wyceny jest śmierć i w efekcie […]


czytaj więcej

Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności banku

31 sty 2023

Jednym z celów wyceny nieruchomości jest wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności z którą mamy do czynienia przy udzielaniu kredytu lub pożyczki przez banki, inne podmioty […]


czytaj więcej

Wycena mieszkania, domu lub działki

31 sty 2023

Zastanawiasz się nad wyceną mieszkania, domu lub działki? Czasem słyszę od Klientów, że wartość nieruchomości to cena, jaką kupujący jest w stanie za nią zapłacić. […]


czytaj więcej

Trwały zarząd nieruchomości

31 sty 2023

Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Jednostka organizacyjna ma prawo m.in. do korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w […]


czytaj więcej

Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych

31 sty 2023

W dniach 22-24 listopada 2017 r. odbyłem szkolenie z wycen nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. Szkolenie zostało zorganizowane w Warszawie przez Polską Federacje Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. […]


czytaj więcej

Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw

31 sty 2023

Stacje paliw, podobnie jak inne typy nieruchomości komercyjnych, podlegają obrotowi na wolnym rynku przez inwestorów, którzy zawsze uwzględniają potencjał generowania przychodu przez te nieruchomości według […]


czytaj więcej

Kosztorysy remontowo-budowlane

31 sty 2023

Wykonujemy kosztorysy inwestorskie, kosztorysy do banku na potrzeby kredytu i kosztorysy dla firm ubezpieczeniowych. Kosztorys budowlany określa kalkulację ceny według ustalonych metod w oparciu o […]


czytaj więcej

© 2023 Rzeczoznawca Zachodniopomorskie Adam Korczak. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin